EBVBA

De éénpersoons-BVBA (EBVBA)

De besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EBVBA) is een variante op de bvba waarbij de zelfstandige een eenmanszaak opricht om zo zijn persoonlijke vermogen toch af te scheiden van het vermogen dat voor de beroepsactiviteit bestemd is. Deze kan door 1 persoon opgericht worden, in tegenstelling tot de gewone bvba waarvoor minimum twee personen vereist zijn. Alle bepalingen die gelden voor een gewone BVBA blijven in beginsel van toepassing op de eenpersoons-BVBA.

Verschillen met een BVBA:

  • Kan door 1 persoon opgericht worden
    Opgelet! Dit moet een (natuurlijke) persoon zijn, geen rechtspersoon. Indien een rechtspersoon een EBVBA opricht zal deze niet genieten van een beperking van aansprakelijkheid en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.
  • Het te volstorten minimumkapitaal ligt hoger bij de EBVBA.
    De vennoten van een BVBA moeten €6.200 volstorten. Daarentegen zal de vennoot van de EBVBA €12.400 euro moeten kunnen volstorten.

Net zoals bij de BVBA, zal u een financieel plan moeten opstellen. Wederom raden we aan dit zo goed mogelijk te doen en u eventueel te laten bijstaan door een boekhouder, gezien een slecht financieel plan de opheffing van de beperking van aansprakelijkheid kan teweeg brengen. (zie BVBA)

Hervorming van het vennootschapsrecht: Afschaffing van de EBVBA

Door de hervorming van het vennootschapswetboek zal de EBVBA afgeschaft worden. De nieuwe, flexibele BV (zie BVBA) zal ook opgericht kunnen worden door 1 persoon, waardoor er geen aparte vennootschapsvorm meer nodig is.