BVBA

DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID (BVBA)

De BVBA is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Rechtspersoonlijkheid houdt in dat de vennootschap een eigen vermogen heeft, afgescheiden van het persoonlijk vermogen van de vennoten en dat de vennootschap eigen rechten en plichten heeft en deze zelf kan verdedigen.

De bvba wordt opgericht door minstens 2 personen. De vennoten van de bvba genieten van een beperkte aansprakelijkheid en staan daarom in principe enkel in voor hun inbreng in de vennootschap.

Een BVBA wordt ook gekenmerkt door zijn “besloten” (of familiaal) karakter. Dit houdt in dat de overdracht van aandelen aan strikte regels gebonden is. De aandelen kunnen vrij overgedragen worden aan familieleden (echtgenoot, (groot)ouder, (klein)kind), een andere aandeelhouder of personen vermeld in de statuten. De overdracht aan andere personen is enkel mogelijk als de algemene vergadering daartoe beslist heeft bij bijzondere meerderheid. De aandelen zijn op naam, juist omdat er veel belang gehecht wordt aan de identiteit van de mede-vennoten. Hierdoor onderscheidt de BVBA zich van de NV.

Bovendien is het vereiste minimumkapitaal lager voor BVBA, nl. €18.550 waarvan maar €6.200 dient volstort te worden (op een geblokkeerde rekening). Voor het oprichten van een BVBA is een notariële akte vereist en er moet ook een financieel plan opgesteld worden. Voor het opstellen van een financieel plan kan u best een boekhouder of accountant raadplegen gezien een slecht opgesteld plan eventueel kan leiden tot oprichtersaansprakelijkheid.

Er is ook de mogelijkheid voor elke handelaar, ondernemer of beoefenaar van vrij beroep om alleen een BVBA oprichten, dit gebeurt dan d.m.v. een EBVBA (zie verder).

Voordelen:

 • er is een beperkt vereist minimumkapitaal;
 • slechts één aandeelhouder en één zaakvoerder nodig;
 • afscherming tegen vreemde aandeelhouders (beperkte overdraagbaarheid van aandelen);
 • beperking van aansprakelijkheid.

Nadelen:

 • het stemrecht kan niet zelf vrij geregeld worden;
 • moeilijk uit te treden als aandeelhouder;
 • formalisme (financieel plan, jaarrekening,…).

Hervorming van het vennootschapsrecht: van BVBA naar BV

De BVBA verandert van naam en zal voortaan de BV heten. Daarnaast zijn dit de meest ingrijpende veranderingen:

 • Afschaffing van de vereiste van minimumkapitaal;
 • Afschaffing van de verplichting tot het aanleggen van een wettelijke reserve;
 • Mogelijk om BV flexibel in te richten naar overdraagbaarheid van de aandelen toe. Men kan de BV heel besloten houden of juist het omgekeerde en de BV beursgenoteerd maken.;
 • Een BV kan al opgericht worden door 1 vennoot.

De BV wordt gezien als de basisvennootschap in België en is flexibel in te richten.